En vecka i smärtteamet

En vecka har gått sedan jag började min tjänst i ett smärtteam. Jag har ännu inte kommit igång med eget patientarbete. Har en del att lära mig vad gäller hur bokning går till och hur utredning genomförs just i detta team, vad för kriterier som gäller osv. Jag blir väl omhändertagen och får en lång introduktionsfas vilket gör att jag känner mig rätt trygg. Första veckan har gått och det har varit mycket rutiner, auskultationer. Veckan som kommer sitter jag med i programmet med grupp och någon utredning.

Det går inte riktigt att jämföra primärvården och jobbet i smärtteamet. Olika vårdnivåer och annat tempo. Jag tror absolut jag kommer att uppleva jobbet som stressande ibland, men så är det i alla arbeten. Jag är glad att det inte går att jämföra helt, för det innebär att jag kan trivas (med smärtteamarbetet)/ha trivts (med teamarbetet inom primärvård). För jag har verkligen trivts inom primärvården också.