Sinnesrobönen – till Någon som är Större än mig själv

(Gud/en Högre ”makt”), ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder och att acceptera motgångar som en väg till frid.

Hjälp mig att – (på samma sätt som Du) ta denna (syndiga) värld precis som den är, inte så som jag önskar att den skulle vara, och att lita på att Du gör allt väl om jag överlåter mig åt Din vilja.

Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet
och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig i det tillkommande.