Vägskäl – att byta bana/riktning

När livet byter bana/riktning. Det kan handla om små saker och det kan handla om stora saker. Det kan handla om jobbiga och svåra saker och det kan handla om lättare och roliga saker. När det gäller alla livets vändningar finns alltid något vi kan göra för att skapa mening av det vi har och är i. ”Vad kan det komma för gott ur det här?” är en bra fråga att ställa sig när man är i en nedåtgående spiral. Hjälpa vår hjärna att byta spår.

Vår hjärna har en tendens att söka alla dessa problem och scannar av vår kropp, omgivningen, situationer/sammanhang som skulle kunna vara hot. Om det skulle kunna vara hot aktiveras vårt sympatiska nervsystem och vi blir mer på alerten, att problemlösa, överleva. Om vi andas lugna djupa andetag kan vi aktivera det parasympatiska nervsystemet och hjälpa hjärnan och kroppen att hitta lugn igen. När vi har tagit oss igenom utmanande uppgifter kan vi känna oss nöjda med oss själva. Men lyckas vi inte kan vi fastna i självkritiken. Den där inre egna rösten som säger: ”du är misslyckad”. Dessa gånger har vi svårare att återkalla minnet av de gånger vi faktiskt har klarat av utmaningar, trots att de utmaningarna kan vara större än den vi precis genomgick.

Just nu är en cirkel på väg att slutas. En banbrytande tid var när jag gick smärtprogrammet på smärtrehab 2007. Nya insikter om mig själv, rehab. Väl redo så studerade jag in gymnasieämnen och tog därefter en ettårig skrivarkurs för att landa. Påbörjade ämneslärarprogrammet och skulle bli Franska-lärare. Främst för att jag inte kom in på Psykologprogrammet vid den ansökan. Sökte ytterligare en gång och då kom jag in, en termin senare. Bytte alltså bana ännu en gång. Praktiken genomfördes inom psykiatrin och PTP:n på hälsocentral och därefter har jag jobbat på hälsocentral. 2017-02-20 till nu har det varit primärvård och hälsocentral som gällt.

Nu, är det dags att gå in i andra utmaningar, tillbaka till där det ställe där jag till slut började få lite hopp om en annan tid, en annan form av liv. Nu blir det en annan roll, jag har en annan kunskap och en annan kompetens. Men mina upplevelser är viktiga för det leder till en förståelse. Det finns fallgropar, precis som alla andra har fallgropar man kan snubbla i. Detta med bias. Som vanligt är det balansen som gäller. Mina ”beprövade erfarenheter” behöver inte vara exakt rätt för andra när de ska införskaffa erfarenheter, men deras riktning kan vara en annan och därifrån kan man utgå. Det är gott att vi inte enbart har beprövade erfarenheter att luta oss emot utan även vetenskapen, forskningen, statistiken. Det hjälper oss att förhålla oss objektiva.

I verktygslådan finns många verktyg. Konsten, hantverket är att hitta just de verktyg som fungerar för oss. Det är givande att kunna finnas där för att hjälpa andra att hitta sina rätta verktyg.