Inte så aktiv – men finns kvar

Det går långt mellan uppdateringarna men jag lever och mår bra. Det närmar sig ett år sedan jag smittades av Covid-19. Jag har fått min första dos vaccin mot Covid-19. Känns skönt även om det finns vissa biverkningar så här i anslutning till dosen. Kommer att få dos 2 i maj (AstraSeneca).

Inledningen av 2021 har varit hela okej. Det är fortfarande väldigt mycket fokus på Covid-19 och dessa år är år som kommer att bli ihågkomna länge. Vi har ju faktiskt lärt oss väldigt mycket också genom det svåra, jobbiga. Det har varit svårt just i år att hålla fokus på att vara i nuet, just här och nu, för i detta nu pågår mycket som skapar oro och ångest. Men samtidigt så viktigt att tillåta oss att faktiskt känna och ta en stund i taget. Det är okej att känna oro för att bli sjuk, det är okej att begränsa oss i den mån restriktionerna säger att vi ska det. Vi behöver då skapa en annan plattform för socialisering. Vi har fått ställa om till andra kanaler än face-to-face-möten. Jag själv håller på att öka mängden distansbesök på min arbetsplats (Psykosocialt team på hälsocentral) eftersom det känns bättre än att prata i telefonen.