COVID-19

Jag hör till de personer i Sverige som smittats av Covid-19. Jag har haft symptom sedan i mitten av mars (åtminstone som jag tänkt att det skulle kunna vara symptom). Symptomen har liknat mina vanliga astmasymtom, men kraftigare åtminstone i slutet av mars. Jag kan inte säga säkert att det då var Covid-19 men jag får utgå från detta. Dock har symptomen kommit och gått och nu har de försämrats lite de sista dagarna efter att jag blev testad och bekräftat Covid-19+. Psykologisk faktor kanske, att när man inte vet säkert kan man diskutera bort att det nog har med ett annat normaltillstånd att göra, medan man inte kan diskutera bort det när det blir satt svart på vitt.