Att jobba

Jag har problemlösning i huvudet vad gäller rutin och struktur för jobbet. Behöver organisera mitt arbete bättre. Mer struktur och upplägg för hur jag ska använda tiden. Jag behöver dessutom komma in i rätt flow. Det blir lättare snart när vi går över i det nya arbetssättet. Jag kan det arbetssättet, men när man en gång glidit lite ur det så är det svårt att vända. Men däremot inte omöjligt. Kanske bättre att tala om att det är lättare att bli fast i det traditionella arbetssättet som jag blev skolad i. Jag vet vad jag vill uppnå och ska se till att skapa en plan för hur jag ska uppnå det så snart som möjligt.