The rain keeps falling

Har ett par sånger i min hjärna för stunden.
och båda av och med: Andrew Petersson