Livets skola

Livets skola är en mycket intressant skola, med mycket utmaning, och många möjligheter. Livet har inte en rak väg, utan den där vägen kan vara ganska slingrig och vara full med små hinder och stora hinder, uppförsbackar och nedförsbackar, berg och dalar, vattendrag och öknar o.s.v. Jag tycker om livet. Det har haft många svårigheter med sig för min del, men det har också tagit en vändning de senaste 10-11 åren som jag aldrig någonsin hade kunnat ana. Inte alltid som en effekt av något roligt och positivt, utan som följd av sorg och smärta mitt i livet. Nya möjligheter öppnades. Jag tog dessa möjligheter och gick ett steg i taget. Idag är jag där. Idag har jag jobb som jag älskar. Idag är jag leg. psykolog och jobbar inom primärvården.

Idag har jag en helt underbar familj, vuxna barn och de två yngsta som är 16 och 17 (blir 17 och 18 i år), fyra barnbarn och ett bonusbarnbarn. Idag har jag en ordnad ekonomi. För 13 år sedan hade jag inte en aning om att möjligheten ens fanns.

Då hade jag sjukersättning, pga fibromyalgi. Ja, jag lever fortfarande med viss smärta och behöver hela tiden se till att alla återhämtande delar finns med och försöka hålla en jämn balans mellan krav och återhämtning. Men då, då hade jag inte alls någon tro för att kunna ta mig ur sjukskrivningsfällan. Jag trodde inte mig själv om att klara det.

Jag är levande bevis på att med rätt stöd och hjälp, med rätt behandling kan livet få en vändpunkt. Inte nödvändigtvis så att alla tar sig från sjukersättning till en fullföljd högskoleutbildning. Men utifrån den värderade riktning just du har, kan du nå fram till förändringar som leder till högre välbefinnande.

Ge inte upp just din väg framåt.