Bevis om legitimation som psykolog

6 års utbildning till ända. Jag fick mitt bevis om legitimation som psykolog 6/3-2018. Bara resten av livet kvar. Som psykolog slutar man aldrig helt att hålla sig uppdaterad. Nu behöver jag skapa för mig själv funktionella strategier för att införskaffa mer kunskap. Befästa redan ägd kunskap. Nu börjar jag dessutom bli sugen på att plugga på lite. Jag har haft som princip att inte läsa forskning på min fritid. Samtidigt hinner jag inte under en arbetsdag. Jag behöver inte lägga på så mycket extra tid på hemmaplan egentligen för att lära mer.

Områden jag tror jag behöver kika på är när det gäller den psykologiska behandlingen som kan vara hjälpsam vid somatiska tillstånd som exempelvis: endometrios, fibromyalgi/kroniska somatoforma smärtsyndrom, diabetes, cancer etc. Vidare kan det vara hjälpsamt att ha mer kunskap om anhörigstöd vid psykisk ohälsa när det gäller tillstånd hos anhöriga som är väldigt påfrestande för omgivningen såsom tvångssyndrom, ätstörningar, emotionell instabil personlighetsstörning osv. Utöver det hälsoångest (hypokondri – man är inte inbillningssjuk) som också påverkar omgivningen.

Kanske skulle man kunna välja något område. Vissa delar kunde man kanske hålla föreläsningar inom – ett samarbete med hårdgranskar som exempelvis Anhörigcentrum och liknande.