Terrorn i Frankrike

Jag som många andra sitter idag med tv på och lyssnar på informationen kring de terrorattentat som genomförts i Frankrike. Mina tankar går ut till det franska folket och alla drabbade, direkt och indirekt. Indirekt är vi alla drabbade på så sätt att vi kanske inte ska vara naiva och tro att detta inte kan hända oss i Sverige. Det kan hända oss i Sverige. I Sverige och i alla andra länder ökar dessutom risken för att rasistiska åsikter och beteenden ska öka. Det är inte svaret på detta enligt min mening. Religionen är inblandad på så sätt att människor i olika extrema och fanatiska grupper tolkar skrifterna på ett sådant sätt att det rättfärdigar att döda människor som är oskyldiga. Men kvar står ändå att en majoritet muslimer anser inte att detta är rätt. Precis lika lite som en majoritet kristna tycker att det är okej att döda oskyldiga människor. Det är alltså människor … och inte någon Gud som bestämt sig för att det är så det ska vara.

Så vad ska vi göra? Våld föder våld. Vi har en hel flyktingström som kommer in i Sverige och det spekuleras om att IS-människor finns med bland flyktingarna. Vi har inga garantier för att det är så, inte heller för att det inte är så. Vi vet inte. Men det är fortfarande människor, inte alla, som genomför dessa hemska dåd. Det går inte att generalisera till araber och muslimer helt. Det gäller inte alla araber och muslimer och det kan finnas de av de folk kallar för ”våra egna” som har anslutit sig till detta hemska. Det hjälper inte att vi skapar grupper av liknande slag som gör sig redo att göra lika mot dessa människor. Internationellt måste vi göra något, men det ska vara förenligt med lagar, mänskliga rättigheter.

Mina tankar går till Frankrike, alla drabbade både direkt drabbade och indirekt drabbade.

Kärlek!<3