Skrivit en sida om mobbing

Jag har uppdaterat min sida med en text om mobbing. Jag väljer att lägga ut den i det format som är nu. Går inte in i små små detaljer, men kommer att lägga in länkar till små prosatexter jag har skrivit på temat.