Ingen pendling idag

Idag pendlar jag inte. Har 4 dagars frihet från pendling. Det är skönt, men samtidigt ger det sämre struktur. Så nu behöver jag strukturera upp lite. När livsstrukturen bryts blir det lätt att man inte prioriterar rätt. Dvs. man släpper sådant man behöver göra för att klara exempelvis studierna för att ge sig själv en paus, göra roliga saker och så vidare. Ibland är det just vad man behöver för att sedan återkomma till det som är ”viktigare” och man klarar av det ”viktiga” ändå. Sedan kan det förstås gå så långt att man inte hinner med det ”viktiga”. Då får man lära sig av den läxan.
Men vad är ”viktigt” egentligen? Studierna är i mitt fall otroligt viktiga. Men vad betyder det om jag sätter det i perspektiv att jag inte tar hand om mig själv. Ger mig själv tillräckligt med mat, motion, sömn, positiva aktiviteter.

Jag har under en tid varit väldigt trött vilket är en varningsklocka att se upp med så att jag inte landar i ett utmattningssyndrom. Så jag behöver alltså kolla av vad som saknas. Det är tid för gympa, fysisk aktivitet, bort med alltför sena kvällar, för lite positiva aktiviteter som ger glädje och energi.