sant hjärta

kokongen exploderade
och ut flög en fjäril
befriad nyutflugen
påfågelögats färger

likt rysk docka i lager
bestod hon av flera
skyddande höljen
som togs bort
ett i taget

till slut nås det innersta
den innersta kärnan
äktheten det
sanna

hjärtat

endast en ridå att dra
undan som döljer
det sanna

hjärtat

sedan är hon
befriad
inom

©Acceptance 2015