Första dagen 2015

Ett nytt år har börjat. Det gamla året är förbi och läggs till minnesbanken som ett bra år, vissa tider av det året var tuffa, men ändå så roliga och givande.

Planer för det nya året är att fortsätta jobba med mig själv, min självbild, mitt självvärde, self-compassion, och även att jobba med de relationer som finns i mitt liv. Ett fokus på värme och kärlek. Jag avger dock inga nyårslöften, då sådana ytterligare skulle öka kraven på mig själv. Jag fortsätter min bana i värderad riktning och fokus ligger även på acceptans och att leva i nuet, men sträva framåt mot en utveckling. I mina studier jobbar jag för att nu hålla mig i fas så att jag inte behöver ha stressen att ha dubbelkurser på mig som tidigare. Det tar tid av familjen och fritiden när man ligger efter hela tiden, vilket inte har känts så bra.

Idag är jag glad att jag trots allt har kämpat mig igenom alla kurser trots omtentor och pendling. Rökfritt 2015 står också i centrum och bara med det i fokus kommer en stor utveckling av självet att ske. Men som sagt, inga nyårslöften. Ett mer hälsosamt liv.