Oförutsägbara händelser

När det blir hett läge, något händer som inte går att förutsäga, något allvarligt, eller stark oro om något allvarligt har hänt fryser man till en stund. Det är dessa lägen man behöver hitta strategier för, förberedda strategier. Sådana där strategier som säger ”Om … händer ska vi göra … Då behöver … frågas och … göras.” Då behöver vi skapa lugn i tillvaron, genom tillämpad avspänning och andra metoder som ger lugn mitt i kaoset. Fredagen har lärt mig vikten av att kunna arbetsplatsens olika rutiner ”by heart” för bara det är en ångestdämpare. Att veta vad som skall göras i olika situationer. Fredagen lärde mig även att trots att jag inte visste allt så höll jag mig inom rimliga gränser lugn, även om det låg väldigt nära gränsen att kunna kulminera, så lyckades jag hålla ned stressnivån så att jag fungerade tämligen okej i situationen. Jag tog ett aktivt ansvar och gjorde vad som måste göras trots att jag kände ett motstånd inom mig av olika orsaker. Jag gjorde vad förnuftet sa var rätt. Jag följde de rutiner som fanns när jag fick veta dem, i processen. Ambivalensen inom mig är också sund för den handlar om vad som är att befästa och bevara ett förtroende, en allians. Den tanken måste hela tiden vara med. Jag är ny … inte färdigutbildad och det är okej att vara i behov av stöd och hjälp i den blivande yrkesrollen.

Acceptans för att behöva vägledning och stöd i olika situationer är viktig i livet. Det finns delar av livet där alla behöver stöd, vägledning. Det är okej! Jag lär mig att acceptera att jag inte alltid behöver ta det totala ansvaret utan kan dela det ansvaret med andra.