Acceptans

Än så länge finns bara ett tema i bloggen, nämligen sorgen. Jag har ett huvudtema dock, acceptans – att leva här och nu. Att jag skrivit om temat sorg har kanske varit jobbigt att läsa, det har varit en lite tuff resa att skriva det också. När jag läser igenom det jag har skrivit kan jag tycka att jag stundom har varit ganska hård mot mig själv genom sorgen. Men sorgen har inte bara skadat mig. Genom sorgen har lärt mig att acceptera livet så som det faktiskt är på längre sikt. Det har tagit tid men jag har en ganska stor acceptans för negativa saker som har hänt mig i livet idag. Jag har fortfarande saker att bearbeta, men det har alla människor i alla tider. Livet sker hela tiden. Ibland händer bra saker som ger goda positiva känslor och tankar men ibland händer jobbiga negativa händelser som välter omkull livet för en tid. En del saker kan vi inte påverka, andra kunde vi ha gjort annorlunda och därmed undvikit det som hände. Alla är vi människor med begränsade resurser och vi har inte en total absolut kontroll över allting. Vi har också en hel del inneboende förmågor att använda oss av när livet vänds upp och ned. Att hitta den förmåga som behövs för stunden kan däremot vara svårare. Ibland kan vi behöva ha ett objektivt öga som ser, ett objektivt öra som hör hur vi känner och tänker. Men det är inte helt lätt att ta emot det objektiva ögat och örat när man är mitt upp i stormen alltid. Men ibland kan vi bara svaja med i stormbyarna. Acceptera hur det är just nu!

Just idag har det varit en tuff dag med tre möten som för mig startade en liten prestationsångest. En känsla av att det här är för nytt, för svårt. För några år sedan hade jag aldrig gjort det jag gjorde idag. Jag hade undvikit dessa möten. Idag tänkte jag för mig själv att – ”Hallå … värre än detta har du tagit dig igenom” – sträckte på ryggen – nacken och gjorde vad jag skulle. Jag klarade det och ångesten kommer att vara lite lättare att bära än vad den var idag – och då hanterade jag det idag. Jag svajade med och mötte det som upplevdes som ett hot, men som inte var ett hot i sig. Accepterade känslan – lät den vara.