Psykisk hälsa

Jag planerar att skriva en del utifrån psykisk hälsa. Bland annat tänker jag mig att läsa på lite om psykologiska effekter av Covid-19, dels innan individen själv har drabbats av egen sjukdom/anhörigs sjukdom – dvs. oron/Ångesten inför, men även eftereffekter. Eftereffekter berör inte bara psykologiska effekter utifrån oro/ångest/känsla/tanke men även om jag kan på enkel svenska förklara fysiologiska problem som påverkar psykologiskt. Detta som egen inlärning främst, men på sikt kan det även leda till kunskap som kan användas/underlätta i min yrkesroll.